Tagi

Wybrany: "tfoot"

Zobacz wbudowane obiekty

reguła: zawietra tylko "PODRZĘDNE"

NADRZĘDNE

ATRYBURY

align
char
charoff
class
dir
id
lang
onclick
ondblclick
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onmousedown
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
style
title
valign
xml:lang

PODRZĘDNE