Tagi

Wybrany: "fieldset"

Zobacz wbudowane obiekty

reguła: nie może zawietrać znacznika "fieldset"

The fieldset element is used to group form fields. Only one legend element should occur in the content and if present should only be preceded by whitespace.

ATRYBURY

class
dir
id
lang
onclick
ondblclick
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onmousedown
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
style
title
xml:lang