Tagi

Wybrany: "pre"

Zobacz wbudowane obiekty

reguła: nie może zawietrać znacznika "pre"

Preformatted Text

ATRYBURY

class
dir
id
lang
onclick
ondblclick
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onmousedown
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
style
title
xml:lang
xml:space