Tagi

Wybrany: "legend"

Zobacz wbudowane obiekty

fieldset label

NADRZĘDNE

ATRYBURY

id
class
style
title
lang
xml:lang
dir
onclick
ondblclick
onmousedown
onmouseup
onmouseover
onmousemove
onmouseout
onkeypress
onkeydown
onkeyup
accesskey