<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Home - Id Group</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<meta name="robots" content="index,follow" />
<script src="/libs/ajax.js"></script>
<script src="/libs/cookie.js"></script>
<script src="/libs/search.js"></script>
<script src="/libs/strings.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/layout-items.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" id="pagestyle-contrast" href="/layout-lc.css" />
<script src="/layout.js"></script>
<link rel="canonical" href="https://www.idgroup.lan/" />
<script src="/public/index/index.js"></script>
<script src="/public/index/slides.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/public/index/index.css" />
</head>
<body>
<div id="web-root">
<div id="web-header-outer">
<div id="web-header-inner">
<div id="web-header-logo">
<p>
<a href="/" title="Id Group">
<img src="/img/layout/id-group-infinity-color.svg" alt="Id Group" />
<img src="/img/layout/id-group-przyjazna-informatyka.svg" alt="Id Group" />
</a>
</p>
</div>
<div id="web-header-expand">
</div>
<div id="web-header-menu">
<div id="web-header-menu-buttons">
<div id="web-header-menu-button-mobile">
<div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
</div>

#pragma once

//========================================================
template <class T>
public ref class id_FiFo_Item
{
public:
     T Dane;
     id_FiFo_Item^ Nastepny;
     id_FiFo_Item(System::Void) : Nastepny(nullptr) {}
};
//========================================================

//========================================================
template <class T>
public ref class id_FiFo_Queue
{
public:
     System::Int64 Count;
     id_FiFo_Item<T>^ Last;
     id_FiFo_Item<T>^ Item;
     id_FiFo_Item<T>^ Current;
     System::Void Add(T lItem);
     T Free(System::Void);
     T Free(System::Int32 Index);
     System::Boolean Exists(T lItem);
     System::Void Reset(System::Void);
     System::Void Next(System::Void);
     System::Void Clear(System::Void);
     cli::array<T>^ ShowData(System::Void);
     id_FiFo_Queue(System::Void) : Last(nullptr), Item(nullptr), Current(nullptr), Count(0) {}
     ~id_FiFo_Queue()
     {
          while(this->Item != nullptr)
          {
               this->Free();
          }
     }
};
//========================================================

USE [Baza_klienta]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER FUNCTION [dbo].[obliczenie_aktualne_oplaty]
(
       @AktualnyPlatnik bigint, @AktualnyRok int
)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
SELECT [tytul],
       [oplata],
       [opis],
       [decyzja],
       [umorzenie_a],
       [wymiar],
       [wplacone],
       [wymiar] - [wplacone] AS [pozostalo]
FROM (
       SELECT [fn].[tytul],
              [lt].[oplata],
              [pt].[opis],
              [pt].[decyzja],
              [pt].[umorzenie_z],
              [pt].[umorzenie_a],
              CASE WHEN [fn].[wymiar] IS NULL THEN 0 ELSE [fn].[wymiar] END AS [wymiar],
              CASE WHEN [t0].[wplacone] IS NULL THEN 0 ELSE [t0].[wplacone] END AS [wplacone]
         FROM [dbo].[fn_wymiar](@AktualnyPlatnik) AS [fn]
        INNER JOIN [dbo].[view_lista_tytulow] [lt]
           ON [fn].[id_dzialki] = [lt].[id_regionu] AND [fn].[tytul] = [lt].[tytul]
         LEFT OUTER JOIN [dbo].[tbl_platnik_tytuly] [pt]
           ON [fn].[id_dzialki] = [pt].[id_dzialki] AND [fn].[tytul] = [pt].[tytul]
         LEFT OUTER JOIN (
              SELECT [id_platnika],
                     [tytul],
                     SUM([kwota]) AS [wplacone]
                    FROM [dbo].[tbl_platnik_wplaty]

HTML

C++/CLI

T-SQL

Nasza oferta

Strony WWW

  • Projektujemy strony WWW - wizytówki
  • Projektujemy zarządzalne strony WWW
  • Tworzymy sklepy internetowe
  • Projektujemy bazy danych

Aplikacje desktopowe

  • Tworzymy wydajne aplikacje .NET
  • Projektujemy bazy danych

Doradztwo informatyczne

  • Pomagamy opracować system dostosowany do Twoich potrzeb
  • Pomagamy opracować dostosowane strony WWW
  • Doradzamy w zakresie usług hostingowych
  • Projektujemy sieci komputerowe