Tagi

Wybrany: "colgroup"

Zobacz wbudowane obiekty

reguła: nie może zawietrać znacznika "colgroup"

colgroup groups a set of col elements. It allows you to group several semantically related columns together.

NADRZĘDNE

ATRYBURY

id
class
style
title
lang
xml:lang
dir
onclick
ondblclick
onmousedown
onmouseup
onmouseover
onmousemove
onmouseout
onkeypress
onkeydown
onkeyup
span
width
align
char
charoff
valign

PODRZĘDNE