Tagi

Wybrany: "dl"

Zobacz wbudowane obiekty

reguła: zawietra tylko "PODRZĘDNE"

definition lists - dt for term, dd for its definition

ATRYBURY

id
class
style
title
lang
xml:lang
dir
onclick
ondblclick
onmousedown
onmouseup
onmouseover
onmousemove
onmouseout
onkeypress
onkeydown
onkeyup

PODRZĘDNE