Tagi

Wybrany: "blockquote"

Zobacz wbudowane obiekty

Block-like Quotes

ATRYBURY

cite
class
dir
id
lang
onclick
ondblclick
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onmousedown
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
style
title
xml:lang