Tagi

Wybrany: "optgroup"

Zobacz wbudowane obiekty

reguła: zawietra tylko "PODRZĘDNE"

option group

NADRZĘDNE

ATRYBURY

class
dir
disabled
id
label
lang
onclick
ondblclick
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onmousedown
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
style
title
xml:lang

PODRZĘDNE