Znaczniki i atrybuty

Wybrany: "legend"

Zobacz wbudowane obiekty

fieldset label

NADRZĘDNE

ATRYBURY

accesskey
class
dir
id
lang
onclick
ondblclick
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onmousedown
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
style
title
xml:lang