Znaczniki i atrybuty

Wybrany: "dt"

Zobacz wbudowane obiekty

definition lists - dt for term, dd for its definition

NADRZĘDNE

ATRYBURY

class
dir
id
lang
onclick
ondblclick
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onmousedown
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
style
title
xml:lang