Znaczniki i atrybuty

Wybrany: "dl"

Zobacz wbudowane obiekty

reguła: zawietra tylko "PODRZĘDNE"

definition lists - dt for term, dd for its definition

ATRYBURY

class
dir
id
lang
onclick
ondblclick
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onmousedown
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
style
title
xml:lang

PODRZĘDNE