Znaczniki i atrybuty

Wybrany: "a"

Zobacz wbudowane obiekty

reguła: nie może zawietrać znacznika "a"

The Anchor Element

ATRYBURY

accesskey
charset
class
coords
dir
href
hreflang
id
lang
name
onblur
onclick
ondblclick
onfocus
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onmousedown
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
rel
rev
shape
style
tabindex
title
type
xml:lang